smo z željo po vzpostavitvi arheološkega izkustvenega centra zagnali v letu 2013. Njegov namen je na raznovrstne načine seznanjati ljudi z delom arheologov in načinom življenja v preteklosti. Podatke o slednjem pridobivamo ravno z arheološkimi raziskavami, ki so naša primarna dejavnost.

Ideja o tem, da bi na eni konkretni lokaciji ustvarili center za izkustvo preteklosti in prostor za razvijanje eksperimentalne arheologije, se je skozi čas pričela odvijati po svoje. Iz prvotnih akcij, preko katerih smo se v naših prostorih na Pržanu pričeli spogledovati z izkustveno in eksperimentalno arheologijo ter tako napravili prve korake v smeri arheološkega centra http://www.skupinastik.si/arheofakt-in-emona-2000-metalurski-vikend-s-predavanjem-ivana-hrovatina/ , smo dejavnosti usmerili in vse moči uperili v pedagoške programe za otroke in družine. Osredotočili smo se na arheološko obarvane rojstnodnevne zabave ter na arheološke delavnice za osnovnošolce in predšolske otroke. Kasneje smo dejavnosti razširili še na udeleževanje na različnih dediščinsko obarvanih dogodkih za javnost (Koliščarski dan v Dragi pri Igu, Emona 2000, Na kolišču Brkatega Soma, …) ter svoje znanje in nabrane izkušnje pričeli deliti z drugimi. Tako smo organizirali usposabljanje animatorjev za vodenje izkustvenih delavnic na Ajdovskem gradcu http://www.skupinastik.si/arheoloska-izkustvena-delavnica-na-ajdovskem-gradcu-pri-sevnici/ in kasneje skupaj z njimi tudi izvedli cikel delavnic http://www.skupinastik.si/arheoloska-izkustvena-delavnica-na-ajdovskem-gradcu-pri-sevnici/.

Tako se je ARHEOFAKT razvil ne v arheološki izkustveni center v smislu prostora, ampak v idejo delovanja na področju, ki si vsekakor zasluži več pozornosti arheološke stroke. Gre predvsem za platformo, ki raziskuje različne možnosti interakcije arheologije z njenimi uporabniki – javnostjo. Iz arheološkega vidika izvajamo ti. arheologijo za javnost, ki se znotraj ARHEOFAKTA manifestira v obliki že omenjenih pedagoških programov, pod našim okriljem pa so bili in se še izvajajo projekti oživljanja in okušanja življenja v preteklosti. Izmed njih izstopata Projekt NAVIS https://projektnavis.com/ in uspešno zastavljen, a zaradi spleta okoliščin ustavljen projekt gradnje prazgodovinske kmetije PRAŠTIRC v Zagorju ob Savi.

Zavedamo se, da brez mnogih sodelujočih in podobno mislečih kolegov arheologov iz drugih inštitucij zagon in delovanje omenjenih dejavnosti ne bi bilo možno. Ravno medinstitucionalnemu povezovanju v prizadevanju za boljšo promocijo arheološke stroke, njenega delovanja in ponujanja »produktov« širši družbi bo namenjena BUKVARNA – Izložba slovenske arheologije http://www.skupinastik.si/projekt-bukvarna-izlozba-slovenske-arheologije/, ki ga snujemo skupaj s Slovenskim arheološkim društvom https://www.arheologija.si/. Kot osnova in prva izkušnja delovanja tovrstnega prostora nam služi v poletju 2017 delujoča ARHEOLOŠKA AMBASADA. Z njeno umestitvijo v popularno trgovsko središče smo arheološki dediščini omogočili interakcijo z uporabniki, ki v osnovi niso največji odjemalci arheoloških vsebin . Obiskovalcem smo preko ustvarjalne, poučne in interaktivne zabave približevali življenje v preteklosti vse od prazgodovine do novega veka.

Dodatno ARHEOFAKT vsebinsko dopolnjujejo še naša prizadevanja za čim širšo in kar se da sprotno predstavljanje rezultatov arheoloških raziskav. V sodobnem času nam pri tem služijo predvsem informacijsko komunikacijska orodja v obliki spletnih družbenih medijev. Kar najširšemu krogu ljudi so tako vsakodnevne informacije o naših terensko raziskovalnih projektih dostopne  na Facebook strani Skupine STIK https://www.facebook.com/skupina.stik/ ter na Instagram profilu stikskupina https://www.instagram.com/stikskupina/. Na slednjem med drugim trenutno teče projekt 365 DAYS OF ARCHAEOLOGY, kjer preko 365 kratkih zgodb predstavljamo ozadje vsakodnevnega arheološkega dela. Ker pa se zavedamo, da je tudi tukaj sodelovanje ključ do uspeha, se povezujemo s številnimi muzeji, s katerimi sodelujemo pri postavljanju različnih razstav, vsebinsko pa sodelujemo tudi pri spletni platformi (Ne)odkrita arheologija Ljubljane https://neodkritaarheologijaljubljane.wordpress.com/, ki skrbi za promocijo arheoloških raziskav v Ljubljani. Prav tako z največjim zadovoljstvom pogosto odpiramo vrata svojih zanimivejših arheoloških izkopavanj, kjer obiskovalcem nudimo brezplačna strokovna vodstva. Na konkretnih najdiščih tako javnosti ponujamo možnost pridobitve informacij o preteklosti iz prve roke.

Naša prizadevanja so trenutno še naprej usmerjena v razvoj ARHEOFAKTA kot skupne platforme, preko katere bi v sodelovanju s podobno mislečimi izvajali širok spekter dediščinskih vsebin. Pri tem v ospredje postavljamo iskanje inovativnih pristopov k predstavljanju arheologije, hkrati pa še vedno vsebinsko negujemo in nadgrajujemo že vspostavljene programe.