V organizaciji KŠTM Sevnica smo v okviru projekta “Rojstvo Evrope” izvedli arheološko izkustveno delavnico na  arheološkem parku Ajdovski gradec pod skupnim imenom »Po stopinjah Ajdov«.

Preko izbranih vsebin, ki izhajajo iz interpretacije bogate materialne kulture odkrite med izkopavanji smo otrokom predstavili vsakdanje življenje njegovih prebivalcev ter pomen kulturne dediščine in njenega ohranjanja.

Učenci so se seznanili s podobo naselbine v 5. in 6. stoletju in pomenom tukaj odkrite materialne kulture. Spoznali so, da nam le stvari, ki so jih davni prebivalci pustili za seboj, pripovedujejo zgodbo o njihovem življenju.

Izobraževalne delavnice so bile razdeljene na 4 tematske sklope (1. vsakdan in domača opravila, 2. obrtniki in kmetovalci, 3. umetnost in lepota, 4. trgovci in kramarji), od katerih je vsak pripovedoval svoj del zgodbe o starih prebivalcih Ajdovskega gradca.