Vsakdanje življenje na kolišču Brkatega Soma

 

V soboto 14.6.2013  smo se ob opekarskih ribnikih na Verdu pri Vrhniki družili na arheoloških delavnicah. Spoznali smo, kako so včasih živeli koliščarji ob velikem jezeru, ki se je nekdaj raztezalo po današnjem Ljubljanskem barju.

Skupaj smo spoznavali različne materiale in postopke njihove obdelave ter izdelave in uporabe izdelkov (orodij, orožij, oblačil ter drugih predmetov) v vsakdanjem življenju prebivalcev kolišč: klesali smo deblak in pletli ribiško mrežo, iz ovčje volne izdelovali niti ter tkali na statvah, brusili in vrtali kamnito sekiro, prižigali ogenj kot nekdaj …

Dogodek, ki je bil izveden v okviru Argonavtskih dni na Vrhniki, smo organizirali v sodelovanju z Zavodom za podvodno arheologijo. Slednji je hkrati praktično usposabljal animatorje v okviru projekta Kulturna dediščina povezuje (v sodelovanju z zavodom Racio Social – Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in Zavodom Preskok – Zavod za raziskave in delovanje na področju socialne problematike in kulture), ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.«