Na začetku junija 2013 smo  v razgibani pokrajini sredi Posavskega hribovja, v Zagorju ob Savi, pričeli graditi rekonstrukcijo železnodobne hiše z dvoriščem. Projekt poteka v idiličnem, z ribniki in sprehajalnimi potmi urejenenem, Europarku Ruardi. Prvotni namen postavitve je bil popularizirati bogato arheološko dediščino Zasavja ter obuditi stare, že skoraj pozabljene obrti.

In early July 2013 we started building a reconstruction of an iron age homestead among the hills of Posavje, in Zagorje ob Savi. The project in taking place in the idyllic Europark Ruardi, among ponds and walking trails. The purpose of the project is the popularization of the rich archeological heritage of Zasavje and the revival of old, nearly forgotten crafts.