Skupina STIK je zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskavami, upravljanjem, prezentacijo in promocijo kulturne [arheološke] dediščine.

Naša ekipa je usposobljena za delovanje na širokem področju izvajanja arheoloških raziskav, od načrtovanja in vodenja raziskav, do računalniškega zajema in obdelave podatkov ter obdelave in analize pridobljenih predmetov.

Rezultate raziskav predstavljamo strokovni in širši zainteresirani javnosti preko spletnih medijev ter v obliki poročil, predavanj in znanstvenih objav.

Poleg arheoloških raziskav, eno glavnih interesnih področij predstavlja promocija arheološke stroke ter prezentacija njenih dognanj, predvsem na lokalnem [slovenskem] nivoju. Za ta namen smo znotraj zavoda ustanovili oddelek ARHEOFAKT, ki se ukvarja s predstavljanjem življenja v preteklosti. Naši zaposleni in sodelavci organizirajo raznovrstne delavnice in promocijske dogodke za vse starostne in interesne skupine ali posameznike.

Zavod trenutno zaposluje dvanajst strokovnjakov, katerih profili zajemajo arheologije, konservatorstvo, zgodovino, muzeologijo, geografijo in pedagogiko. Naša raznolika znanja nam omogočajo izdelavo celostne strategije vrednotenja arheoloških najdišč, ki lahko rezultira v prezentacijah »in-situ« ali drugih oblikah prezentacije preteklosti.

 

Ustanovitelji:

Matej Draksler, univ.dipl.arheolog, konservator
Samo Hvalec, univ.dipl.arheolog
Rok Klasinc, univ.dipl.arheolog
Rene Masaryk, univ.dipl.arheolog

Direktor in Strokovni vodja:

Rok Klasinc, univ.dipl.arheolog

 

Arheofakt:

Lea Cesar, vodja predagoških programov

Zaposleni:

Rene Masaryk, univ.dipl.arheolog, arheolog, muzeolog, zgodovinar, pedagog
E: rene.masaryk@skupinastik.si

Rok Klasinc, univ.dipl.arheolog, direktor
E: rok.klasinc@skupinastik.si

Matej Draksler, univ. dipl. arheolog, arheolog konservator
E: matej.draksler@skupinastik.si

Alenka Juliana Berdnik, univ.dipl.arheologinja, arheologinja
E: alenka.berdnik@skupinastik.si

Janka Stehlikova, univ. dipl. arheologinja, arheologinja

Mojca Fras, univ. dipl. arheologinja, arheologinja

Nejc Bizjak, univ. dipl. arheolog, arheolog

Lea Cesar, abs. pedagog., vodja pedagoških programov

E: lea.cesar@skupinastik.si

Gregor Babič, abs. arheologije, računalničar

Tilen Kozamernik, abs. arheologije, arheološki tehnik

 

Strokovni svet zavoda:

dr. Benjamin Štular, univ.dipl.arheolog, ZRC SAZU
dr. Boštjan Laharnar, univ.dipl.arheolog, Narodni muzej Slovenije
Jure Kusetič, univ.dipl.arheolog