Skupina STIK je zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskavami, upravljanjem, prezentacijo in promocijo arheološke dediščine.

Naša ekipa je usposobljena za delovanje na širokem področju izvajanja arheoloških raziskav, od načrtovanja in vodenja raziskav, do računalniškega zajema in obdelave podatkov ter obdelave in analize pridobljenih predmetov.

Rezultate raziskav predstavljamo strokovni in širši zainteresirani javnosti preko spletnih medijev ter v obliki poročil, predavanj in znanstvenih objav.

Poleg arheoloških raziskav eno glavnih interesnih področij predstavlja promocija arheološke stroke ter prezentacija njenih dognanj, predvsem na lokalnem nivoju. Za ta namen smo znotraj zavoda ustanovili oddelek ARHEOFAKT, ki se ukvarja s predstavljanjem življenja v preteklosti. Naši zaposleni in sodelavci organizirajo raznovrstne delavnice in promocijske dogodke za vse starostne in interesne skupine ali posameznike.

Zavod trenutno zaposluje strokovnjake, katerih profili zajemajo področje arheologije, konservatorstva, zgodovine, muzeologije, geografije in pedagogike. Naša raznolika znanja nam omogočajo izdelavo celostne strategije vrednotenja arheoloških najdišč, od njenih raziskav do prezentacij »in-situ« ter drugih oblikah prezentacije preteklosti.

ENGLISH:

Skupina STIK is a private institute that offers a full range of quality archaeological services. We cover all the aspects of archaeological field research – from planning and conducting watching briefs, trial trenching and excavations to post-processing of uncovered data. One of our prime concerns represents the full presentation of research sites and wider heritage promotion.

We present the results of our research to professional and non-professional audiences through site reports, scientific articles, on social and news media. We also offer guided tours on our sites and attend different cultural and heritage events. Via platform Arheofakt we organize archaeological workshops for children and leading project of reconstructing and using the historical boats PROJEKT NAVIS  https://projektnavis.com.

Our versatile team includes experts from different areas of archaeology, heritage management, history, museology, geography and pedagogy.  

Ustanovitelji:

Matej Draksler, univ. dipl. arheolog, konservator

E: matej.draksler@skupinastik.si

Samo Hvalec, univ. dipl. arheolog

E: samo.hvalec@skupinastik.si

Rok Klasinc, univ. dipl. arheolog

E: rok.klasinc@skupinastik.si

Rene Masaryk, univ. dipl. arheolog

E: rene.masaryk@skupinastik.si

Direktor in strokovni vodja:

Rok Klasinc

Zaposleni:

Ahac Šinkovec

Alenka Julijana Klasinc

Ana Maria Predoi

Blaž Pižmoht

Bojana Pajić

Damijan Skubic

Davor Pačar

Dejan Šegan

Gregor Babič

Iztok Petek

Jasmina Magdič

Katarina Petak

Ladislav Duranka

Marko Sraka

Marko Strnad

Matej Draksler

Matic Perko

Matija Lukić

Matjaž Jenko

Maurizio Rubinić

Miha Jazbec

Mojca Fras

Mojca Kren

Rene Masaryk

Rok Klasinc

Samo Hvalec

Sandra Pavković

Tadej Hrženjak Tominc

Strokovni svet:

dr. Benjamin Štular, Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU

dr. Bošjan Laharnar, Narodni muzej Slovenije

Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije