(english very below)

Skupina STIK smo zasebni zavod, ki delujemo v javnem interesu. Ukvarjamo se z raziskavami, predstavljanjem, prezentacijo, promocijo in upravljanjem kulturne dediščine.

Naša ekipa je usposobljena za delovanje na širokem področju izvajanja arheoloških raziskav, od načrtovanja in vodenja raziskav, do računalniškega zajema in obdelave podatkov ter obdelave in analize pridobljenih predmetov.

Rezultate raziskav predstavljamo strokovni in širši zainteresirani javnosti preko spletnih medijev ter v obliki poročil, predavanj in znanstvenih objav.

Poleg arheoloških raziskav eno glavnih interesnih področij predstavlja promocija arheološke stroke ter prezentacija njenih dognanj, predvsem na lokalnem nivoju. Za ta namen smo znotraj zavoda ustanovili oddelek ARHEOFAKT http://www.skupinastik.si/arheoloski-izkustveni-center/, pod okriljem katerega potekajo številne promocijske dejavnosti. Naši sodelavci organizirajo raznovrstne aktivnosti od strokovnih vodstev po zanimivejših arheoloških izkopavanjih, do pedagoških in izkustvenih delavnic.

Zavod trenutno zaposluje strokovnjake, katerih profili zajemajo področje arheologije, konservatorstva, zgodovine, muzeologije, geodezije, agronomije in pedagogike. Naša raznolika znanja nam omogočajo izdelavo celostne strategije vrednotenja arheoloških najdišč, od njenih raziskav do prezentacij »in-situ« ter drugih oblikah prezentacije preteklosti.

Stik smo ustanovili:

Matej Draksler, univ. dipl. arheolog, konservator

E: matej.draksler@skupinastik.si

Samo Hvalec, univ. dipl. arheolog

E: samo.hvalec@skupinastik.si

Rok Klasinc, univ. dipl. arheolog

E: rok.klasinc@skupinastik.si

Rene Masaryk, univ. dipl. arheolog

E: rene.masaryk@skupinastik.si

Kot direktor nas zastopa:

Rok Klasinc

Skozi čas pa smo ekipo dopolnili:

Ahac Šinkovec                                              Marko Sraka

Alenka Julijana Klasinc                            Marko Strnad

Ana Maria Predoi                                        Matic Perko

Blaž Pižmoht                                                  Matija Lukić

Bojana Pajić                                                   Matjaž Jenko

Damijan Skubic                                            Maurizio Rubinić

Davor Pečar                                                   Miha Jazbec

Dejan Šegan                                                   Mojca Fras

Gregor Babič                                                 Mojca Kren

Jana Stehlikova                                            Sandra Pavković

Jasmina Magdič                                          Tadej Hrženjak Tominc

Katarina Petak                                                            

Strokovni svet:

dr. Benjamin Štular, Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU

dr. Bošjan Laharnar, Narodni muzej Slovenije

Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije

ENGLISH:

Skupina STIK is a private institute in a public interest.  We offer full range of quality field archaeological services and public archaeology practices. We cover all the aspects of archaeological field research – from planning and conducting watching briefs, trial trenching and excavations to post-processing of uncovered data. One of our prime concerns represents the full presentation of research sites and wider heritage promotion.

We present the results of our research to professional and non-professional audiences through site reports, scientific articles, on social and news media. We also offer guided tours on our sites and attend different cultural and heritage events. Via platform ARHEOFAKT we organize archaeological workshops for children and leading project of reconstructing and using the historical boats PROJEKT NAVIS https://projektnavis.com.

Our versatile team includes experts from different areas of archaeology, heritage management, history, museology, geodesy, agronomy and pedagogy.