skupaj s poterensko obdelavo pridobljenih podatkov ter predstavitvijo njihovih rezultatov javnosti predstavljajo našo primarno dejavnost. Pri tem je naše vodilo njuna izvedba po najvišjih možnih strokovnih, tehničnih in metodoloških standardih.

Strokovni standardi arheoloških terenskih raziskav 

Poglavitni del raziskav predstavljajo t.i. predhodne arheološke raziskave kulturne dediščine. Njihov namen je pridobitev potrebnih informacij za ovrednotenje arheološke dediščine pred načrtovanimi posegi v prostor (npr. gradnja stanovanjske hiše, obnova komunalne infrastrukture, …) za natančnejšo določitev ukrepov pri njenem varovanju, oziroma nadzorovani odstranitvi arheoloških ostalin.

Glede na zakonsko določene postopke nudimo izvedbo vseh vrst terenskih arheoloških raziskav:

  • arheološka topografija
  • površinski in podpovršinski arheološki testni pregled
  • arheološke raziskave ob gradnji
  • arheološko izkopavanje.

Poleg izvedbe arheoloških raziskav pa nudimo tudi:

  • svetovanje in pomoč pri izdelavi idejnih in izvedbenih projektov za posege v prosotor
  • krizni menedžment pri projektih, pri katerih je prišlo do nepredvidenega povečanja obsega arheoloških raziskav
  • metodološko svetovanje pri izvedbi zahtevnejših arheoloških raziskav

V sodelovanju s strokovnjaki gradbenih strok tako pri izvedbi konkretnih projektov dosežemo zmanjšanje ali celo eliminiranje posegov v kulturno dediščino, obenem pa se zmanjšajo stroški ter skrajša čas njihove izvedbe. Pred pričetkom arheoloških raziskav tudi poskrbimo za vse postopke v zvezi s pridobivanjem potrebnih soglasij. Dodatne informacije in povezave so na voljo na tej povezavi:

Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Arheološke raziskave javnosti predstavljamo v obliki:

Jasno se zavedamo tudi, da mora dolgoročno gledano arheološka dediščina, prepoznana s pomočjo terenskih arheoloških raziskav, biti v vsakdanjo uporabo javnosti ter del širšega družbenega življenja. V ta namen smo znotraj Skupine STIK ustanovili platformo ARHEOFAKT, ki v najširšem možnem smislu skrbi za vključevanje arheološke dediščine v vsakdanje življenje http://www.skupinastik.si/aheofakt/.