Na Ptuju od avgusta 2021 potekajo arheološke raziskave v okviru prenove in revitalizacije Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami. Raziskave, ki jih izvaja zavod Skupina STIK s partnerji (podjetji Avgusta d.o.o. in PJP d.o.o.) bodo potekale še vse do letošnjega poletja.

Ker fotografija pove več kot tisoč besed, vam na tem mestu predstavljamo zgodbo Stare steklarske na Ptuju skozi fotografski objektiv.

Mesto mačjih glav

Skeletni grob na ulici Tomaža Šalamuna.

Vrazov trg – ostanki hiše iz 13. stoletja

Dvorišče stare steklarske delavnice


Odlomek pečnice ali ˝kahlice˝, kot se jim je včasih tudi reklo. Peči z kvadratnimi pečnicami so se razvile v 14. stoletju in se vse do 18. stoletja niso bistveno spremenile. Gre za del lončene peči iz žgane gline, njena sprednja stran je nemalokrat okrašena. Na našem primerku je reliefno upodobljena glava leva. Peč je verjetno krasila eno od sob novoveške meščanske hiše, ki je stala na tem mestu (foto: Matija Lukić).

Ostanki hiše iz 15. – 16. stoletja…

… in preproste jame iz 13. – 14. stoletja.

Ostanki greznic in vodnjaka na dvoriščnih delih nekdanjih hiš poznega srednjega veka…

Raziskave ob Aškerčevi in Šalamunovi ulici so razkrile niz srednjeveških hiš. Stavbe, ki so stale ob ulici so imele na zadnji strani dvorišča, ki so se stikala ravno na mestu, kjer je središče današnjega dvorišča Stare steklarske. Na tem delu smo po odstranitvi intenzivnih kulturnih plasti, ki so se odlagale 800 let odkrili številne, zelo dobro ohranjene, lesene strukture. Te predstavljajo z lesom obdane greznice, greznice sestavljene iz v tla vkopanih sodov, vodnjake in drugo. Skozi stoletja se je vsebina greznic in drugih jam spremenila v prst. Zaradi odsotnosti kisika so se v njej odlično ohranile številne lesene strukture, lesena skleda, stekleni kozarec ter semena in drugi ostanki hrane, poleg tega pa tudi različni keramični lonci. Gre za izjemne arheološke najdbe, ki se v urbanih okoljih le redko ohranijo.

V vodnjaku smo odkrili celo leseno posodo (foto: Borut Slokan).
Pogled na sosledje greznic (foto: Matija Lukić)
Pogled iz ptičje perspektive na predpraznično stanje na terenu – naša ekipa pospešeno odkriva skrivnosti na Ptuju. Ostanki lesa, jam in bogate najdbe pričajo o pestri pretekli zgodovini dvorišča Stare steklarske delavnice na Ptuju.

Krušna peč ob ledenici

Del naše štajerske terenske ekipe!