UPRAVLJANJE IN POPULARIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE

 

Vizija našega delovanja temelji na dojemanju kulturne dediščine kot  javnega dobrega. 

Zavedamo se, da dojemanje, varovanje, upravljanje in raba kulturne dediščine temelji na njenem poznavanju. Zato javnost ažurno seznanjamo s potekom in izsledki projektov in raziskav, zainteresirane posameznike in skupine pa aktivno vključujemo v naše delo.

 

 POPULARIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE

Naša obveza in želja je tako strokovni kot zainteresirani javnosti aktivno in kvalitetno predstavljati naše delovanje in izsledke raziskav, v obliki:

• objav na naši in drugih spletnih straneh,

• priložnostnih razstav,

• strokovnih in poljudnih objav tako v znanstvenih revijah kot različnih poljudnih

   publikacijah,

• poljudnih predavanj, …

• Sodelovanje pri vzpostavitvi priložnostne arheološke razstave v Litiji

http://www.skupinastik.si/sodelovanje-pri-vzpostavitvi-priloznostne-arheoloske-razstave-v-litiji/ 

• Muzeju in galerijam mesta Ljubljana smo pomagali pri pripravi Zakladnice meseca

Zloženka – Arheološke raziskave na Krojaški ulici v Ljubljani.pdf 

• Sodelovali smo pri izdaji brošure o arheoloških izkopavanjih v Zagorju ob Savi

Arheološke raziskave v Zagorju ob Savi.pdf

Arheologijo poskušamo približati ljudem tudi preko predavanj, pri čemer vsebino prilagodimo poslušalcem.

• 2. predavanje Skupine STIK: dr. Boštjan Laharnar in Kelti

1. predavanje Skupine STIK: Mateja Ravnik in Arheološka podoba Pržana z okolico

3. Valičev arheološki dan (10.12.2013) Rene Masaryk: Arheofakt ali kako lahko

   arheologija zleze pod kožo

• Javni Zavod za kulturo Litija (17.1.2013) Matej Draksler: Litija v luči prazgodovine

 

UPRAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Upravljanje kulturne dediščine predsatvlja eno najpomembnejših nalog v smislu dolgoročnega varovanja kulturne dediščine in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti ter spremljanje stanja.