Vizija našega delovanja temelji na dojemanju kulturne dediščine kot  javnega dobrega. 

Zavedamo se, da dojemanje, varovanje, upravljanje in raba kulturne dediščine temelji na njenem poznavanju. Zato javnost ažurno seznanjamo s potekom in izsledki projektov in raziskav, zainteresirane posameznike in skupine pa aktivno vključujemo v naše delo.

 

 POPULARIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE

Naša obveza in želja je tako strokovni kot zainteresirani javnosti aktivno in kvalitetno predstavljati naše delovanje in izsledke raziskav, v obliki:

• objav na naši in drugih spletnih straneh,

• priložnostnih razstav,

• strokovnih in poljudnih objav tako v znanstvenih revijah kot različnih poljudnih

   publikacijah,

• poljudnih predavanj, …

 

RAZSTAVE

• Sodelovanje pri vzpostavitvi priložnostne arheološke razstave v Litiji

http://www.skupinastik.si/sodelovanje-pri-vzpostavitvi-priloznostne-arheoloske-razstave-v-litiji/

 

PUBLIKACIJE

• Muzeju in galerijam mesta Ljubljana smo pomagali pri pripravi Zakladnice meseca

Zloženka – Arheološke raziskave na Krojaški ulici v Ljubljani.pdf 

• Sodelovali smo pri izdaji brošure o arheoloških izkopavanjih v Zagorju ob Savi

Arheološke raziskave v Zagorju ob Savi.pdf

 

POLJUDNA PREDAVANJA

Arheologijo poskušamo približati ljudem tudi preko predavanj, pri čemer vsebino prilagodimo poslušalcem.

• 2. predavanje Skupine STIK: dr. Boštjan Laharnar in Kelti

1. predavanje Skupine STIK: Mateja Ravnik in Arheološka podoba Pržana z okolico

3. Valičev arheološki dan (10.12.2013) Rene Masaryk: Arheofakt ali kako lahko

   arheologija zleze pod kožo

• Javni Zavod za kulturo Litija (17.1.2013) Matej Draksler: Litija v luči prazgodovine

 

Skupina STIK V MEDIJIH

WWW.ARHEOLOGIJA.HR (Prvi hrvaški arheoportal): Sondiranje na

   području tržnice u Ljubljani (5.10.2013)

• SVET24: Gradnja prazgodovinske hiše (20.8.2013)

 SVET24: V Ljubljani našli rimski meč (10.8.2013)

WWW.LJUBLJANA.SI: Arheološke raziskave na Novem trgu (17.6.2013)

DELO: Arheološke najdbe na Novem trgu (12.6.2013)

OBČAN št. 6, junij 2013 ; Novice iz občine Litija: Arheološke raziskave ob

   gradnji Osnovne šole Litija

• WWW.ARHEOLOGIJA.HR (Prvi hrvaški arheoportal): Postavljanje izložbe

   ‘KOLO, 5200 let’ (20.5.2013)

SLOVENSKE NOVICE: Skeleti pod Kozolcem, grobove so pa izropali (8.3.2013)

SLOVENSKE NOVICE: Prenavljali so cesto in odkrili grobove (31.8.2011)

 

UPRAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Upravljanje kulturne dediščine predsatvlja eno najpomembnejših nalog v smislu dolgoročnega varovanja kulturne dediščine in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti ter spremljanje stanja.

NAČRTI UPRAVLJANJA V izdelavi

KONSERVATORSKI NAČRTI V izdelavi