Arheološke raziskave, ki jih v teh dneh po piranskem Prešernovem nabrežju izvaja zavod Skupina STIK, se odvijajo v sklopu načrtovane prenove nabrežja.

Občina Piran želi v prihodnjih letih urediti celotno območje, za leto 2017 načrtujejo urejanje plaže pred hotelom Piran, v letu 2018 pa bo na vrsto prišlo Prešernovo nabrežje do Punte.

sl_dopisnistvo__delo_foto_2-53_hires-jpeg1

Arheologi smo izkopali 22 sond oziroma jarkov različne dolžine (5 – 15 m), širine 1,5 m in do globine, na kateri se na dnu izkopov pojavi podtalnica (1 – 1,5 m).

2

Kot vedo in radi znajo povedati vsi stari pirančani, je nekoč morje segalo vse do obalnih hiš in ribiči so imeli priveze za svoje barke pri izhodih, ki so vodile z ulic skozi staro mestno obzidje naravnost do vode.

Zakaj potem iskati arheološke najdbe na teh mestih, če je bilo današnje nabrežje narejeno šele tik pred 2. svetovno vojno?

Arheologi vemo, da je bilo nekoč, še v rimskih časih, morje 1,5 m nižje kot danes in tam, kjer je bilo pred 100 leti morje, je bilo pred 2000 leti kopno. Zaradi tega je smiselno da preverimo, preden se gradbeniki lotijo dela, kaj se skriva v globljih plasteh pod tlemi in se tako izognemo nepotrebnim zastojem med samo obnovo nabrežja.

Po drugi strani, na mestih, kjer so arheološke ostaline ohranjene, bo potrebno premisliti o prilagoditvi projekta ureditve nabrežja tako, da ne bodo le-te uničene ali da bodo celo prezentirane in bo tako piranska dediščina vidna in dostopna vsem.

Eno izmed takih mest leži v neposredni bližini Punte, na današnjem parkirišču in nekdanjem trgu pred cerkvijo Marije Zdravja (znana tudi kot cerkev svetega Klementa).

Trg je bil nekoč precej manjši in na njegovi vzhodni strani so še v 19. stoletju, stale stare piranske hiše, kot je razvidno tudi iz starega, t. i. franciscejskega katastra.

Piransko mestno obzidje je bilo grajeno postopoma. Najstarejši del naj bi bil zgrajen že v 13. stoletju in je obdajal prav območje, najbližje Punti. Sicer pa je bilo obzidje večkrat popravljano, nazadnje pa v novem veku zaradi širitve mesta na obalo deloma podrto, deloma pa skrito med zidovi hiš, ki so se na njega prislonili.

2