Pričeli smo z uresničevanjem dolgoletne zamisli o izložbi slovenske arheologije, z osredotočenim predstavljanjem njenih rezultatov in dosežkov ter širjenja zavesti o pomenu in družbeni vlogi arheologije.
V prostorih stare Bukvarne, ki se nahaja v centru Ljubljane na Kongresnem trgu (območje podzemne prezentacije severnih emonskih vrat), bo zaživel arheološki center, namenjen promociji arheološke kulturne dediščine in razvoju novih inovativnih pristopov približevanja dediščine javnosti.

Bukvarna je mišljena kot večnamenski prostor:

  • ki ga obiskovalec lahko OBIŠČE – razstavišče, doživljajski otroški kotiček, info točka;
  • kjer obiskovalec lahko RAZISKUJE – arheološko dediščino preko vodstev po Ljubljani in Sloveniji, s sprehodi po stopinjah preteklosti Ljubljane za otroke, skozi interaktivne vsebine;
  • kjer se obiskovalec lahko IZOBRAŽUJE – na izkustvenih delavnicah za šolske in predšolske otroke, izkustvenih in ustvarjalnih delavnicah za prosti čas, predavanjih, seminarjih in konferencah;
  • kjer se obiskovalec lahko POVEZUJE – z drugimi, ki jih zanima arheološka dediščina, z arheologi in drugimi strokovnjaki, z lastno dediščino;
  • kjer se obiskovalec lahko PRIDRUŽI misiji ohranjanja (arheološke) kulturne dediščine za nas in zanamce.

Sodelujoči pri Projektu Bukvarna:

  • Slovensko arheološko društvo: uporabnik Bukvarne, uporaba prostorov za svoje delovanje in aktivnosti članov – stalni izvajalec programov, Bukvarna kot »kamnita« različica oz. izložba Arheoportala (www.arheoportal.si);
  • Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti: upravljavec Bukvarne in stalni izvajalec programov v okviru rabe njenih prostih zmogljivosti (www.skupinastik.si);
  • Kulturno društvo Vespesjan: stalni izvajalec programov v okviru rabe prostih zmogljivosti Bukvarne (www.vespesjan.eu).

K izvedbi projekta želimo pritegniti tudi:

  • druge potencialne sodelujoče, ki bi bili stalni izvajalci programov v okviru rabe prostih zmogljivosti Bukvarne (Študentsko arheološko društvo, Združenje turističnih vodnikov Slovenije itd.);
  • druge sodelujoče, ki bi v okviru rabe prostih zmogljivosti Bukvarne izvajali svoje programe (muzeji, galerije, inštituti, univerze, podjetja, posamezniki …).