V začetku aprila je bilo objavljen: Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

  1. Namen in cilji poziva

Javni poziv je namenjen sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob obnovi stavb na območjih naselbinske dediščine, s ciljem vzpodbujanja investicij v stara mestna, trška in vaška jedra za osebe, ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali vlagajo v oživljanje oziroma v dejavnosti s področja tradicionalnih znanj in veščin (žive dediščine) ter premične dediščine (predstavljanje zbirk/predmetov javnosti).

Javni poziv je namenjen tudi sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob urejanju ali prenovi javnih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, s ciljem delne razbremenitve občinskih investicij v revitalizacijo starih naselbinskih središč.

  1. Pogoji za sodelovanje na pozivu

3.1 Upravičene osebe

Na javni poziv se lahko prijavijo investitorji vzdrževanja in obnove objekta in investitorji ureditve ali obnove javne površine.

Investitorji vzdrževanja in obnove objekta so:

  •      fizične osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe;

DOKAZILO: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene osebe, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe

  •     osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine zaradi zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu (oživljanje kulturne dediščine).

DOKAZILO: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene osebe, da se poseg izvaja zaradi zagotovitve prostorov, namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so v javnem interesu

Investitorji ureditve ali obnove javne površine so:

  •     osebe, ki izvajajo poseg ureditve ali prenove javnih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

DOKAZILO: Izjava o lastništvu

  1. Določitev višine sofinanciranja je naslednja:

Skladno s cilji poziva, ki je namenjen spodbujanju investicij v stara mestna, trška in vaška jedra, zlasti fizičnih oseb, ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali oseb, ki vlagajo v oživljanje dediščine ali v revitalizacijo starih naselbinskih središč, se višina sofinanciranja določi na naslednji način:

–      za investitorje vzdrževanja in obnove objekta:

100 % upravičenih stroškov (dejansko opravljenih del in storitev predhodne arheološke raziskave), vendar do največ 2000 EUR;

–     za investitorje ureditve ali obnove javne površine:

70 % upravičenih stroškov (dejansko opravljenih del in storitev predhodne arheološke raziskave), vendar do največ 5000 EUR.

Med arheološkimi raziskavami ni podprto le Arheološko izkopavanje.

V kolikor imate kakršnokoli tovrsten projekt, ki bi se ga dalo uvrstiti v ta sklop bi bilo priporočljivo zadevo speljati preko tega razpisa. Vse potrebno za prijavo pripravimo mi.

Razpis je objavljen na naslednjem linku: http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1781
 
Razpis se zaključi 31.5.2016.