Od zadnjih dni meseca maja do konca poletja potekajo v sklopu prenove mestnega jedra ob župnijski cerkvi sv. Petra arheološke raziskave. Izkopavanja se izvajajo severno od cerkve, na platoju med cerkvijo in banko.

Poselitev na polotoku med Lahinjo in Dobličico ima dolgo zgodovino, saj najstarejši arheološki ostanki sodijo v pozno bronasto dobo (10. stoletje pr. n. št.). Pri cerkvi sv. Petra pa najstarejši sledovi poselitve segajo v mlajšo železno dobo (4. stoletje pr. n. št.). Leta 1995 so arheološke raziskave na ulici Mirana Jarca razkrile ostanke lesenih bivalnih struktur. V to obdobje sodi tudi tlak iz apnenčastih oblic.

Nad mlajše železnodobnimi plastmi so bili ohranjeni sledovi poznoantične poselitve. V 5. stoletju je na prostoru ulice Mirana Jarca stal niz lesenih stavb, postavljenih ob poti znotraj obzidja. Te so na začetku 6. stoletja zrušili in zgradili novo tlakovano pot.

Pri zvoniku cerkve sv. Petra, pod ulico Staneta Rozmana so bili leta 1951 odkriti staroslovanski grobovi, iz obdobja 10. oziroma 11. stoletja.

Cerkev se prvič omenja leta 1228 v ustanovni listini župnije Črnomelj. Ob njej so v začetku 13. stoletja uredili pokopališče, kjer so pokojne pokopavali do leta 1806. Bilo je obdano s kamnitim pokopališkim zidom, katerega deli so bili odkriti med arheološkimi izkopavanji leta 1998 in 2018.

Do leta 2019 je bilo med arheološkimi izkopavanji okoli cerkve sv. Petra odkritih že preko 400 srednjeveških in novoveških grobov.

Pričakujemo, da se bo število po koncu raziskav, ki so v teku, še povečalo, saj pokopališče izkopavamo tudi na severni strani cerkve sv. Petra. Poleg tega smo pod severnim vhodom v prezbiterij odkrili ostanke kamnite strukture, za katero domnevamo, da predstavlja njegovo starejšo fazo.