Skupina Stik smo ekipa arheologov, ki jih povezuje želja po ustvarjanju na širokem polju preučevanja, upravljanja in uporabe kulturne dediščine. Rezultati našega dosedanjega dela izven Skupine nas zavezujejo k skrbnemu in kvalitetnemu delu, ki ga hočemo z delom Skupine še nadgraditi.

Odgovorno in ustvarjalno delo z dediščino razumemo širše, ne le v okvirjih arheološkega poklica. Zaradi tega delujemo tudi na področju drugih strok, zavezanih njenemu varstvu in prezentaciji. To nam omogočajo, poleg v dolgoletni praksi pridobljenih znanj, tudi širši interesni profili članov Skupine.