Prva arheološka izkustvena delavnica na sedežu ARHEOFAKTA

 

Izbor fotografij s prve arheološke izkustvene delavnice na sedežu Arheofakta (Pržan, Ljubljana) – gradnja prazgodovinske lončarske peči, september 2013: