Decumanus maximus je bila glavna mestna ulica v Emoni. Vse, ki so v mesto prispeli iz vzhoda, po cesti, ki je Emono povezovala z Neviodunom (Drnovo pri Krškem) je od vzhodnih mestnih vrat (Porta praetoria) vodila na forum. Ravno tako je na forum pripeljala vse, ki so skozi zahodna mestna vrata (Porta decumana) prispeli iz smeri Akvileje (Oglej).

Raziskave na delu, ki je v naših predstavitvah imenovan DECUMANUS MAXIMUS, so se začele med zadnjimi, z novim območjem pa se je vzpostavila povezava med deloma FORUM in INSULA. Gre za področje križišča Slovenske in Rimske ceste, ki se širi še nekoliko proti severu.

V obdobju Emone je bil to prostor glavnega križišča, kjer sta se križali glavna mestna ulica decumanus maximus in ulica cardo maximus. Severozahodno od križišča je ležal forum (pod današnjim Ferantovim vrtom). Rimska cesta, kot namiguje že njeno ime, sledi trasi glavne rimske ulice.

Sodobna in novoveška uničenja, ki smo jim bili priča že na prejšnjih delih najdišča, so pustila svoje sledi tudi na delu DECUMANUS MAXIMUS. Na srečo je precejšen del arheoloških plasti ostal nepoškodovan in tako smo pod asfaltom Slovenske ceste in sodobnimi nasutji odkrili utrjeno prodnato površino – najmlajšo od novoveških cest.

O tem, da je območje glavne rimske ulice ostalo prehodno tudi kasneje in da je tudi po opustitvi Emone med rimskimi ruševinami, ki so počasi izginjale, še vedno vodila cesta, nam govorijo zgodovinski viri. Na kartah lahko vidimo, da cesta v srednjem veku še vedno deluje in da nekdanji izhod iz rimskega mesta, vzhodna mestna vrata, kasneje delujejo kot vhod v novonastalo srednjeveško mesto. To, kar smo prej poznali zgolj iz virov, se je sedaj potrdilo z našimi raziskavami. Nad t.i. “temno plastjo” (plast, povezana s stoletji propada po opustitvi rimskega mesta), ki je bila na tem delu zaradi nenehne uporabe prostora zgolj tanek sloj, smo odkrili več nivojev cest, ki so bile v uporabi skozi srednji in novi vek.

Pod “temno plastjo” se je pokazal del ulice cardo maximus – del pločnika in ceste ter obcestnega jarka med njima. Glavnega dekumana zaenkrat še nismo odkrili, saj leži nekoliko severneje, na mestu, kjer se bodo raziskave začele v prihodnjih dneh.

Te dni nas je presenetilo odkritje na območju, kjer del DECUMANUS MAXIMUS meji na del FORUM (severno od Rimske ceste). Tu smo pod cestiščem glavnega karda odkrili odtočni kanal, z masivnimi zidanimi stranicami in pokrovom iz kamnitih plošč. Kanal poteka iz severa proti glavnemu križišču. Morda gre za začetek kloake, ki je vodila od foruma proti vzhodnim mestnim vratom.

Kaj je pomen tega kanala in kako je izgledalo glavno mestno križišče se bo razkrilo v prihodnjih dneh, ko se bo izkopavanje začelo na še neraziskanem delu. Naša ekipa je že nekoliko na trnih, če pa tudi vas zanima, kaj sledi, nas spremljajte. Še prej sledi javljanje iz dela Insula.

avtor: J. Furlan