Na Svetju pri Medvodah, ob krožišču na glavni cesti Medvode – Kranj je bila leta 2007 odkrita naselbina iz obdobja srednje in pozne bronaste dobe (1600 – 1000 pr. n. št.). Veliko razsežnost naselbine iz tega časa so potrdile predhodne arheološke raziskave izvedene v letih 2009 in 2010 zahodno od Zdravstvenega doma.

S tokratnimi raziskavami, ki so v drugi polovici novembra 2015 potekale pri vrtcu na Svetju, smo ponovno potrdili arheološki potencial najdišča Medvode – Svetje EŠD 22861. Pričakovano smo odkrili sledove prazgodovinske poselitve, ki jih lahko po primarni obdelavi odkritih najdb prisodimo  istemu časovnemu in prostorskemu kontekstu.

Na celotnem območju prestavitve stebrov daljnovoda visokonapetostnega električnega omrežja smo najprej izkopali nekaj manjših sond s katerimi smo ugotovili, da je arheološko najbolj zanimiv skrajni južni del obravnavanega prostora, na katerem smo pred postavitvijo stebra izvedli tudi arheološka izkopavanja.

Na prostoru velikem 15 x 15 m smo na dveh mestih dokumentirali večje zgostitve prodnikov, ki jih razlagamo kot utrditev terena oziroma neke vrste tlakovanja. Ob tlakovani površini smo odkrili tri jame za kole in dvoje jam. Večja je vsebovala ogromno fragmentov prazgodovinske lončenine, ki so večinoma pripadali velikim shranjevalnim posodam oziroma pitosom. Takšne jame običajno interpretiramo kot odpadne jame.

Številne najdbe lončenine in lepo ohranjen vijček (predilno vretence) ter odkrite strukture kažejo na naselbinski značaj najdišča. Ostaline lahko navežemo na leta 2007 raziskano naselbino. Takrat so arheologi na mnogo večji površini raziskali več lesenih objektov grajenih v stojkasti tehniki, s tlakovanji, ognjišči, odpadnimi jamami in številnimi arheološkimi najdbami.