Območje Podutika je v registru kulturne dediščine zabeleženo kot mesto odkritja antičnega vodovoda.  Njegov potek arheologom do sedaj ni bil poznan. Omembe vodovoda  namreč segajo v drugo polovico 19. stol., in takrat dokumentiranje najdišč ni bilo tako natančno kot danes.

Novembra 2012 je, na območju predvidene gradnje vrtca, Skupina Stik za MGML izvedla predhodne arheološke raziskave. Izkopanih je bilo 5 strojnih testnih jarkov na površini ca 1 ha. Odkrili smo ostaline iz obdobja prazgodovine, antike, srednjega in novega veka.

Izjemno je predvsem odkritje antičnega vodovoda, na katerega smo naleteli v enem izmed testnih jarkov na globini ca 1,5 m. Vodovod je bil dokumentiran v dolžini 1,2 m, širine 0,7 m. Grajen je iz betona in orientiran v smeri SZ-JV.

Še danes sta v neposredni bližini območja raziskave dva izvira vode. Morda sta prav ta dva oskrbovala že prebivalce antične Emone.

[engine_tabs] [engine_tab title=”Vodovodi in vodnjaki rimske Emone“] Čeprav je imela Emona obilje vode, je bilo treba za obzidano mesto posebej zagotoviti neodvisno oskrbo z njo. To so storili sprva z vodnjaki. Vsak blok hiš (insula) je imel namreč na dvorišču vsaj enega. Javni vodnjaki pa so stali na ulicah. 6 jih je bilo dokumentiranih tudi med nedavno zaključenimi raziskavami na Kongresnem trgu v letih 2009 in 2010.

V obdobju razcveta rimske Emone (2. ali 3. stoletje) sta bila zaradi večjih potreb z oskrbo zgrajena najmanj dva vodovoda. Prvi je bil v mesto speljan s severozahoda, od Vodnikove ceste v Šiški, mimo stare šišenske cerkve, pod hotelom Bellevue in dalje, predvidoma mimo Cekinovega gradu, skozi Tivoli in morda mimo Opere v mesto. Njegov vir se domneva v Podutiku oz. Kamni gorici. Najverjetneje gre ravno za zgoraj omenjeni del antičnega vodovoda. Drug vodovod pa je bil speljan z zahodne smeri. Na sledove kanala so naleteli na Glinici, v Postojnski ulici in pri Tobačni tovarni. [/engine_tab] [/engine_tabs]