Praznike smo preživeli delovno. Med 1. in 3 majem smo v sodelovanju z Inštitutom Ivan Michler in Narodnim muzejem Slovenije izvajali izmere prazgodovinskega gradišča in potencialnega keltskega kultnega mesta na Berlotovem robu na Šentviški planoti. Namen raziskave je bila izdelava podrobnega načrta najdišča in kartiranje številnih bogatih, predvsem kovinskih najdb, ki segajo v čas železne dobe in zgodnjerimskega obdobja. Zaradi razgibanega terena in slabega vremena smo uspeli izmeriti le dobro polovico najdišča, tako da bomo z deli nadaljevali še jeseni, ko so pogoji za takšne raziskave zaradi odpadlega listja in s tem boljše preglednosti terena najboljše.

657

142