Aprila in maja 2013 smo v okviru razstave “Kolo, 5200 let” v Mestnem muzeju Ljubljana, postavili interaktiven prostor, v katerem se bodo obiskovalci lahko preizkusili v mnogih koliščarskih spretnostih.

[engine_tabs] [engine_tab title=”Barjanska hiša“] Zgradili smo rekonstrukcijo barjanske hiše. [/engine_tab] [/engine_tabs]

[engine_tabs] [engine_tab title=”Dvorišče barjanske naselbine“] Postavili smo ognjišče, sestavili statve, v sodelovanju z dr. Boštjanom Odarjem smo pripravili kamnita orodja, … [/engine_tab] [/engine_tabs]

[engine_tabs] [engine_tab title=”Prvi poskusi uporabe orodij“]Tkanje s pomočjo statev, vrtanje luknje za nasaditev kamnite sekire s pomočjo bezgove palice in prižiganje ognja brez pomoči modernih pripomočkov. [/engine_tab] [/engine_tabs]