Del naše ekipe se je v preteklih tednih mudil v Mariboru, kjer v sklopu prenove in revitalizacije Vojašniškega trga potekajo arheološka zaščitna izkopavanja. Le-ta se izvajajo v neposredni bližini minoritske cerkve (cerkve Marijinega vnebovzetja) in samostana (danes prostori Lutkovnega gledališča).

Vojašniški trg

Prenovljena podoba Vojašniškega trga. (Vir: https://mariborinfo.com/novica/lokalno/tako-bo-videti-del-starega-mestnega-jedra-maribora/144742).

Najstarejši ostanki na širšem območju samostana segajo v čas mlajše železne dobe, najstarejše arhitekturne ostaline pa sodijo v srednjeveški čas, in sicer v 10./11. stoletje n. št.. Reprezentančna stavba na samostanskem dvorišču velja za najstarejšo odkrito srednjeveško stavbo v Mariboru, ki so ji po starosti blizu le najstarejše grajske ostaline na Piramidi. Vzhodno od današnje cerkve so bili odkriti temelji pravokotnega romanskega prezbiterija iz zgodnjega 12. stoletja, v isti čas pa sodijo še temelji nekaterih stavb na samostanskem dvorišču.

Vojašniški trg okoli leta 1912

Vojašniški trg okoli leta 1912. Vir: http://www.theatre-architecture.eu/si/db/?theatreId=251

Natančen čas ustanovitve samostana ni znan, prvič se omenja leta 1270, samostanska cerkev pa 1273. Samostanski kompleks je sestavljen iz treh traktov, vzhodnega, južnega in severnega, v takšni obliki pa je bil zasnovan že v 2. polovici 13. stoletja. V svoji osemstoletni zgodovini se je pogosto spreminjal in dograjeval ter rušil in obnavljal. Prav tako tudi cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je današnjo barokizirano podobo dobila v 18. stoletju.

Samostan je deloval vse do leta 1784, ko je bil z jožefinskimi reformami ukinjen. Takrat je v njegovih prostorih začela delovati Dravska vojašnica, ki je bila opuščena leta 1927. V tem času so se vršile ene zadnjih dograjevanj in prezidav celotnega kompleksa, vojaški značaj pa je ostal ohranjen tudi v samem imenu trga in sosednje ulice. V letu 2010 pa je samostanki kompleks skupaj s cerkvijo zaživel kot kulturni prostor, kjer danes deluje Lutkovno gledališče.

Dogajanje, ki je potekalo na Vojašniškem trgu v preteklosti, večinoma ostaja neznanka. So pa arheologi na tem mestu že v preteklosti odkrili nekaj skromnih rimskih sledov. Kaj vse pa se še skriva pod zakopanimi plastmi trga pa bomo kmalu delili z vami.

avtor: Sandra Pavković