Za nami je prvi mesec arheoloških raziskav poznoantične in zgodnjesrednjeveške utrjene naselbine na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi. Doslej smo odkrili številne in raznolike predmete. Nekatere najdbe so razdrobljene do te mere, da njihove oblike ne prepoznamo več, spet druge so lepo ohranjene.Odkrili smo na primer močno poškodovano bronasto posodo, ki je bila zaradi teže zemljine popolnoma sploščena. Na drugi strani je dobro prepoznavna okrogla svinčena utež, ki je bila obvezni pripomoček trgovanja v tistem času. V našem depoju nastaja že prava kolekcija brusnih kamnov, počasi se jim pridružujejo tudi železni noži.

V preteklem tednu smo dokončno raziskali objekt, ki je stal takoj za vhodom v naselje in je bil delno odkrit že z raziskavami leta 2010. Zgradili so ga tako, da so najprej izravnali teren, nato pa postavili leseno konstrukcijo, ki se je na eni strani naslanjala na obzidje. Zelo verjetno je imel enokapno streho. Čemu je objekt služil za zdaj ostaja nepojasneno. Trenutno imamo več podatkov o njegovem propadu. Ožgan tram in žganina v kateri smo odkrili prej omenjeno bronasto posodo  kažeta namreč, da je objekt  uničil požar.

Še vedno poskušamo ugotoviti potek obzidja, ki nam na severovzhodu vztrajno beži proti gozdu. Konec meseca smo pričeli odstranjevati njegovo ruševino. Tako se je na zahodni strani že pokazalo obzidje, ki je varovalo naselbino pred vdori tujcev. Preseneča dobro ohranjena višina zidu, ki že sedaj znaša vsaj pol metra, čeprav ruševini še ni videti konca.

Vsak dan poleg tipičnih arheoloških del bijemo tudi bitko s štori podrtih dreves. Za potrebe dokumentiranja in raziskave je potrebno le te odstraniti. Mati narava seveda ni od muh – nekatera drevesa imajo tako razvejane in močne korenine, da je njihovo odstranjevanje mukotrpno in zamudno. Tako se je vnel hud boj med fanti in štori, katerega izid ostaja izenačen.

foto: G. Babič

Untitled-1