V mesecu septembru je Skupina STIK v sodelovanju z Inštitutom za Arheologijo ZRC SAZU izvajala arheološke raziskave na območju severnega mestnega obzidja v Kopru. Raziskave so trajale 3 tedne, v tem času smo izkopali in dokumentirali 13 sond, s katerimi smo želeli ugotoviti starost obzidja na tem mestu, preveriti arheološke sledove na pobočju izven obzidja in detajlneje dokumentirati samo obzidje.

Kot je znano že iz virov, je bilo srednjeveško obzidje na tem delu dokaj izpostavljeno in se je večkrat rušilo, zaradi česar so bila potrebna številna popravila. Na dveh mestih smo odkrili masivnejše, več metrov dolge bloke obzidja, ki so se s temeljem vred  zrušili  in spolzeli po pobočju.

Čeprav vse analize najdb in vzorcev malte še niso končane, izgleda, da originalnega srednjeveškega obzidja ni več ohranjenega nikjer. Kar je vidnega danes so mlajša popravljanja in prezidave, ki pa sodijo že v novoveški čas

3D model_Detajl severnega mestnega obzidja, Sonda 8:

[youtube id=”hfGVTK0kdUI” mode=”normal” align=”center”]

Na pobočju pod obzidjem arheoloških sledov ni bilo odkritih, presenetljivo pa smo na manjšem platoju v osrednjem delu raziskovanega areala, tik ob obzidju na njegovi zunanji strani, odkrili manjše skeletno grobišče.

3D MODEL_Grob 1:

[youtube id=”XUp2HBFwW6k” mode=”normal” align=”center”]

Dokumentirali smo 3 grobove, enega smo tudi v celoti izkopali. Ta je bil obdan s kamnitimi ploščami, pridatkov v njem ni bilo. Glede na antropološki izvid je v grobu ležeč skelet pripadal mlajši ženski. Tudi v ostalih dveh grobovih najdb ni bilo, grobišče pa po vsej verjetnosti sodi v obdobje pozne antike.