Rezultati izkopavanj, ki so jeseni 2015 potekala na Štalci, so potrdili vsa upanja in prve ugotovitve domačinov in aktivistov iz Muzejskega društva Železniki. Hkrati pa so odprli cel kup novih vprašanj in utrdili prepričanje, da je tukaj smiselno nadaljevati z raziskavami tudi v prihodnosti. Zahvaljujemo se za zaupanje in prijazno povabilo, da sodelujemo pri tem začetem in upajmo dolgoročnem projektu raziskav, promocije in predstavitve raznovrstne zgodovine Štalce. Prav to je skladno z namenom delovanja našega zavoda – namreč sodelovati, povezovati in spodbujati odkrivanje in rabo naše bogate kulturne dediščine, zapuščine naših prednamcev.

Arheološko območje Štalca

Arheološko območje Štalca z vrisanimi sondami (avtor zemljevida: Andrej Bogataj).

V izkopanih sondah, pravzaprav le ozkih škrbinah, ki so nam omogočile pokukati pod gozdna tla in v preteklost, smo našli pravo zakladnico zgodb. S sondo 3 smo želeli odkriti in datirati vsaj eno izmed predvidenih železarskih peči, na katerih obstoj kaže velika količina ostankov žlindre in drugih ostankov, razvlečenih po zahodnih in severnih pobočjih Štalce. Kot se je izkazalo med izkopom, ob suhozidu (neznane starosti), smo najbrž sondo umestili prenizko, naslednjič moramo peči iskati nekoliko višje po pobočju. Tu nam bodo lahko v pomoč geofizikalne raziskave, ki bi nam omogočile brez kopanja ”pogledati” v tla in locirati posamezne peči. Sonda 2 je bila umeščena nad robom terase, ki na severozahodni strani obdaja vrh Štalce. V vznožje terase se zajeda kolovoz in prav tu je bila pred nekaj leti odkrita plast zoglenelega lesa ter odlomki lončenine.

Znanstveniki so z analizo odvzetega vzorca oglja uspeli nastanek plasti umestiti v čas starejše železne dobe. V upanju, da odkrijemo kakšno povezavo med nižje po pobočju raztresenimi sledmi železarstva in tu odkritimi najdbami, smo se lotili izkopa sonde. Že kmalu smo ugotovili, da smo si odgriznili prevelik zalogaj. Sondo smo namreč začeli kopati v nasip, ki je najbrž nekoč na severni strani obdajal naselbino, ki se je v starejši železni dobi raztezala po Štalci. Kot smo ugotovili z dodatnim čiščenjem brežine pod sondo in nad kolovozom, so tukaj arheološki sloji debeli več kot 2 m. Ker bi izkop tako globoke sonde presegal zmožnosti in zastavljen obseg potekajoče raziskave, smo se odločili sondo zasuti in se posvetiti nadaljevanju izkopa sonde 1. Nasip v sondi 2 bo moral počakati na nadaljevanje raziskav nekoč v prihodnosti …

Z izkopom sonde 1 v bližini pred nekaj leti odkrite zgostitve odlomkov lončenine in drugih predmetov iz starejše železne dobe smo želeli ugotoviti kontekst tega odkritja. Rezultat je presegel vsa naša pričakovanja. Poleg tega, da smo uspeli odkriti ostanke objekta, ki je nekoč stal na južnem robu naselbine, smo tu tudi zamejili njen obseg ter verjetno našli sled za obzidjem, ki je nekoč varovalo njene prebivalce. Mogoče je še bolj pomembno to, da so med najdbami iz tal (hiše?) iz starejše železne dobe prisotni tudi odlomki železarske žlindre. To odkritje postavlja Štalco in Selško dolino na zemljevid najstarejšega železarstva na naših tleh in kaže na dolgo tradicijo pridobivanja in obdelave železa oziroma železove rude v Železnikih in okolici.

avtor besedila in fotografij: Rene Masaryk