Konec leta 2015 nam je prinesel tudi zaključek raziskav na Litijski cesti v Ljubljani. Od sredine poletja pa vse do konca leta 2015 je ekipa arheologov Skupine STIK raziskovala arheološke ostaline, ki smo jih odkrili pri obnovi kanalizacije in tako prispevala k odkritju novega slovanskega grobišča.

Prvi del območja, ki smo ga raziskali poleti 2015 smo že predstavili v prispevku: Novo odkrito slovansko grobišče na Litijski cesti v Ljubljani.

V jeseni so se raziskave nadaljevale. Na tokrat raziskanemu območju smo naprej odkrili in dokumentirali prodnato novoveško cesto z več popravili, ki je tekla mimo nekdanje kapele, ob kateri se je skrivalo dodatnih osem grobov iz obdobja zgodnjih Slovanov. Skupno je bilo tako odkritih 13 grobov, med katerimi sta bila 2 otroška. Grobne jame so si sledile v ozkem pasu dolžine 20 m v neposredni bližini ježe, na robu terase, ki jo je nekdaj oblikovala reka Ljubljanica, preden se je umaknila v današnjo strugo.

Pridatki v grobovih so bili precej bogati in izpovedni, večina jih je bila tudi pokopana v neke vrste leseno konstrukcijo.

Grob 5 je bil skoraj v celoti poškodovan z modernim izkopom, tako je od njega ostal le del stopal in strohneli ostanki lesene grobne konstrukcije. Za izredno zanimiva sta se izkazala grobova 6 in 7, ki sta nekoliko izstopala po bogastvu in številu predmetov. Pokojnica v grob 6 je bila pokopana s 4 bronastimi obročki, medtem ko so pokojniku v  grob 7 položili železen bojni nož, unikaten tulast predmet ovit s srebrno žico in nekaj unikatnih kosov nakita. Ti so po pričanju dr. Andreja Pleterskega delo visoko kakovostnega izdelovalca nakita. Poleg vsega je bila v grobni jami dobro ohranjena tudi lesena grobna konstrukcija, za katero so verjetno uporabili izdolbeno deblo.

Grobova 8 in 9 sta bila precej preprostejša, brez ohranjene lesene konstrukcije in pridatkov, opazna je bila le kamnita obloga iz prodnikov v grobu 9. Deli lesene grobne konstrukcije se ponovno pojavijo v precej nenavadno globokih grobovih 10 in 11. V grobu 10 je bil pokojniku ob medenici priložen železni nož.

Grob 12 se je izkazal za dvojni otroški pokop. Grobna jama groba 13 je bila tako kot pri grobovoma 10 in 11 izkopana precej globoko. Pokojnik je bil vanjo prav tako pokopan v leseni grobni konstrukciji, ob medenici pa je imel priložen tudi železni nož.

Nova odkritja so nam tako še dodatno potrdile domneve o obstoju manjšega zaselka, ki ga glede na pridatke pokojnikov lahko datiramo v 9. stol. n. š, njegova lokacija pa zaenkrat ostaja še skrita. O mistiki in svetem značaju tega prostora pričajo tudi domačini, ki pripovedujejo zgodbe o lesenem križu in kasnejši kapeli, ki je stala na prostoru nekdanjega poganskega pokopališča. Najdba, ki zaokroži zgodbo, je odkritje novoveškega nagrobnika.

Avtor: Matic Perko, absolvent arheologije, Skupina STIK