Page 3 of 7

Slovenska cesta: DECUMANUS MAXIMUS

Decumanus maximus je bila glavna mestna ulica v Emoni. Vse, ki so v mesto prispeli iz vzhoda, po cesti, ki je Emono povezovala z Neviodunom (Drnovo pri Krškem)…

Slovenska cesta: Emonski FORUM / The Roman Forum

Srce vsakega rimskega mesta je bil forum (mestni trg), ki je bil osrednji kraj za trgovanje, obenem pa tudi versko in upravno središče. Na forumu so lahko prebivalci…

Slovenska cesta: Rimski DECUMANUS / Roman Decumanus

  Decumanus imenujemo vsako ulico, ki je v Emoni povezovala vzhodni in zahodni del mesta. Na svoji poti je prečkala pet pravokotno ležečih ulic (cardo) in tako je…

Cardo maximus in Arheološka izkopavanja na Slovenski cesti

Slovenska cesta: CARDO MAXIMUS

Cardo maximus je bil v Emoni glavna mestna povezava v smeri sever-jug. Povezoval je prostor severnih in južnih emonskih vrat in kdorkoli je želel prehoditi celotno ulico, je…

Arheološke raziskave na Slovenski cesti

Slovenska cesta: PRVO TEDENSKO JAVLJANJE / Archaeological excavations in the southern part of Slovene Street

Naslovna fotografija: Dogajanje na terenu (del pri križišču Slovenske in Aškerčeve). Foto: M. Lukić Vsi, ki se zadnje tedne gibate na območju med Kongresnim trgom in Aškerčevo cesto,…

Arheološke raziskave Slovenska cesta

Slovenska cesta: Pričetek arheoloških raziskav

V začetku aprila smo z zadnjo najdbo dneva zaključili izkopavanja na severnem delu Slovenske ceste. Z jesenjo se je naša arheološka ekipa ponovno vrnila v center Ljubljane, tokrat na njen južni del med…

Novo odkrito slovansko grobišče na Litijski cesti v Ljubljani

V drugi polovici julija so pri izgradnji nove kanalizacije na Litijski cesti gradbeniki odkrili kosti in manjši keramični lonček. Nemudoma je arheološka ekipa pričela z raziskavami in v nekaj…

Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi

Arheološke raziskave na Ančnikovem gradišču v polnem zamahu

Za nami je prvi mesec arheoloških raziskav poznoantične in zgodnjesrednjeveške utrjene naselbine na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi. Doslej smo odkrili številne in raznolike predmete. Nekatere najdbe so…

Pričetek arheoloških raziskav na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi

Sistematične raziskave Ančnikovega gradišča potekajo s prekinitvami od 80-ih let prejšnjega stoletja. Do sedaj je bil raziskan že večji del naselbine, ki živi predvsem v obdobju pozne antike (3. in…

Arheološke raziskave ob revitalizaciji mestnega trga v Zagorju ob Savi

Najdišče pod Ocepkovim hribom je arheologom poznano že iz konca 19. stol. n. št., ko so na Cesti Borisa Kidriča odkrili skeletne grobove iz obdobja starejše železne dobe…